قلمم نمی نویسدبر من خرده نگیر اگر نمی نویسم

از من روی بر نگردان اگر حرفی نمیزنم

تو از قلمی که روی کاغذ خیس هی مینویسد و ثبت نمیشود چه انتظاری داری؟


صفحه های کاغذ  زیر باران چشمهایم  دیگر ورق نمیخورند

نم کشیده اند  و هیچ  نمیخواهند

قلم  هم از حاشا کردن احساس دلم  استعفا داده است

نفسش گیر است و تا به روی کاغذ مینشیند سرفه می کند

من دلم گیر است

قلم و کاغذ چرا متوقف شده اندمشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها